Home / Escola

escola_pt

MEJORANDO EL CAPITAL HUMANO

ACEint desenvolverá unha escola de formación e información común para todo o espazo transfronteirizo en materia de fomento do emprendemento innovador en TIC. Esta actividade implicará os seguintes aspectos:

PLAN DIRECTOR

Definirase o plan director para a posta en marcha da escola. Este documento recollerá a descrición técnica, de recursos humanos, xestión, financiamento, tipoloxía de servizos…Concretaranse os pasos necesarios para a continuidade con garantía de éxito da escola de negocios transnacional. Para isto, farase unha análise da posible formalización xurídica da escola e a previsión das necesidades que garantan a súa permanencia.

PROGRAMAS FORMATIVOS

Tres programas formativos piloto con alumnado e profesorado de Galicia e o Norte de Portugal.

Poderán participar 18 persoas máximo por programa.

Destinatarios: emprendedores, pemes e microempresas que queiran ser más competitivas por medio de novas liñas de negocio innovadoras e con potencial competitivo no mercado internacional.

INNOVATION TEAMS

A escola organiza grupos de traballo que combinan perfís investigador-xestor-outros perfís dun e outro lado da fronteira para posta en marcha de proxectos empresariais ou alianzas empresariais.

SOCIOS DEL PROYECTO